Vodohospodári plnili želania detského domova v Bratislave

Generálny riaditeľ a zamestnanci VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), sa opäť v rámci charitatívneho projektu VV, š. p., Strom vianočných prianí postarali o štedrú vianočnú nádielku. Darčeky podľa želania Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova (niekdajší Detský domov Studienka) nakúpili z vlastných zdrojov a odniesli do detského domova, ktorý patrí k najstarším svojho druhu na území Bratislavy. Zariadenie poskytuje sociálne služby aj deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovateľskú starostlivosť a s kombináciou rôznych postihnutí.

„Podarilo sa nám pripraviť praktické darčeky, ktoré toto centrum potrebovalo a úprimne potešilo. Som vďačný aj mojim kolegom, že túto peknú myšlienku podporili,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

Aktuálne plánuje detský domov vytvoriť terapeuticko-rekreačnú miestnosť pre deti s viacnásobným postihnutím a deti v hospicovej starostlivosti, ktorá zabezpečí ich rozvoj a vytrhne ich z každodennej rutiny. Vodohospodári sa preto rozhodli, že s tým detskému domovu pomôžu a zakúpili viaceré terapeutické, rehabilitačné a senzorické pomôcky podľa ich želania. Ide napríklad o rozličné hmatové disky a lopty, balančné kvádre a polgule, drevené otočné disky, či valčekovú šmykľavku. Medzi darčekmi nechýbala ani biolampa, ktorú budú využívať deti v zariadení i v profesionálnych rodinách.

Podľa riaditeľa centra Viliama Gyurkeho sa každému dieťaťu snažia nájsť novú rodinu a rodinné zázemie. Spomína na bábätko, ktoré bolo prijaté na ich paliatívne/hospicové oddelenie s množstvom diagnóz. Podarilo sa pre neho nájsť profesionálnu matku a aktuálne prosperuje, i keď jeho stav riaditeľ centra nechce zakríknuť: „To čo v našich rukách je, je hľadať cesty a riešenia pre každý nový život prichádzajúci k nám.“

Do Centra pre deti a rodiny boli aktuálne prijatí aj novorodenci z anonymných pôrodov, pre ktorých zamestnanci VV, š. p., pripravili novorodeneckú výbavu a pre staršie deti nakúpili napríklad autosedačky a hračky.