Vodné dielo Gabčíkovo navštívili študenti Detskej ekonomickej univerzity

Výroba ekologicky čistej elektriny vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo, princípy fungovania plavebných komôr či život a biotopy v okolí priehrady – aj tieto tematické celky boli súčasťou prednášky, ktorú odborníci zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) pripravili pre študentky a študentov Detskej ekonomickej univerzity z Bratislavy. Súčasťou programu bolo aj premietanie nového filmu VV, š. p., ktorý deti preniesol ku gabčíkovskej vodnej turbíne, či na sever Slovenska – na Vodné dielo Žilina.

 

„Snažili sme týmto mladým študentom ponúknuť ucelený pohľad o vodnom hospodárstve, o krásach na Dunaji, komplexne o význame Vodného diela Gabčíkovo, ako z hľadiska protipovodňovej ochrany, tak aj z hľadiska výroby zelenej elektriny, lodnej dopravy a životného prostredia. Možno sme dnes niektoré z detí zaujali natoľko, že sa v budúcnosti stanú našimi kolegami. V každom prípade verím, že sa im u nás páčilo a navštívia nás aj nabudúce,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Vladimír Kollár s tým, že z dôvodu hygienicko-preventívnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, sa študenti dozvedeli podrobnosti o Vodnom diele Gabčíkovo najmä v rámci exteriérového výkladu a prednášky v konferenčnej miestnosti. Exkurzie vo vnútri Vodnej elektrárne Gabčíkovo totiž zatiaľ nie sú v súvislosti s podnikovými opatreniami povolené.

Tento rok sa Detská ekonomická univerzita koná po ôsmy raz. Súčasťou program od 6. do 17. júla 2020 sú prednášky, workshopy či výlety.