Vodná elektráreň Gabčíkovo otvorila počas Dňa Dunaja 2019 svoje brány pre verejnosť

V sobotu 22. júna 2019 sa na Vodnom diele Gabčíkovo uskutočnilo podujatie Danube Day 2019, ktoré podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), tradične organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja v areáli vodnej elektrárne. Okrem environmentálneho programu a množstva súťaží pre deti a mládež, sa návštevníci dozvedeli o výrobe ekologicky čistej elektrickej energie v rámci početných exkurzii. Zároveň bola na podujatí oficiálne pre verejnosť sprístupnená unikátna sklenená lávka ponad ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo.

„Teší ma narastajúci záujem verejnosti o environmentálnu problematiku i činnosti nášho podniku, preto organizujeme aj toto podujatie, otvárame brány našej vodnej elektrárne, a preto sme sprístupnili pre verejnosť aj netradičnú atrakciu – lávku ponad plavebnú komoru, kde môžu návštevníci z jedinečného uhla pozorovať proces plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo i samotnú modernizáciu komôr, ktorú v súčasnosti realizujeme,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., s tým, že projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti plavby na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom svojho druhu v Európskej únii.

Program podujatia Danube Day 2019 významne obohatili aj stánky rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR, ktoré pripravili environmentálne aktivity a súťaže pre deti. VV, š. p., okrem kvízu o Vodnom diele Gabčíkovo a informácií o svojej činnosti, verejnosti priblížila aj aktuálne projekty (Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM). Rieku Dunaj celkom zblízka mali zasa návštevníci možnosť spoznať vďaka plavbám po Dunaji, o ktoré sa postaral spoluorganizátor podujatia Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Podujatie Danube Day 2019 sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.