Staré koryto Dunaja

UPOZORNENIE!

 

Na vodnej elektrárne Gabčíkovo je plánovaná oprava rozvodne R 400 kV v termíne medzi 15.3 a 25.3.2018. Predmetná oprava si vyžaduje odstávku šiestich turbín. V prevádzke budú iba 2 turbogenerátory (TG1-TG2) s prietokom vody max. do 1000 m³/s.

Z toho dôvodu, voda, ktorú VE Gabčíkovo nespracuje, bude prepúšťaná do Starého koryta Dunaja, čo spôsobí zvýšenie prietokov vody v Starom koryte Dunaja. Zmeny budú závisieť od hydrologickej situácie v hornom úseku Dunaja a prietokov vody v mernom profile Bratislava – Devín.