Stanovisko štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na „inzerciu“ Slovenských elektrární

„Slovenské Elektrárne a Enel konajú len pod tlakom verejnosti a médií. Vodohospodárska výstavba so zverejnením zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo a ďalších dokumentov súhlasila už pred týždňom a o ten istý krok minulý týždeň požiadala aj Slovenské Elektrárne, pretože zmluva súvisí s ochranou obchodného tajomstva. Dokazuje to aj aj priložený dokument.

Slovenské Elektrárne a Enel však opäť ukázali, že pred priamou komunikáciou uprednostňujú nákladnú platenú inzerciu. Vodohospodárska Výstavba napriek tomuto postupu považuje súhlas so zverejnením za výborný krok, pretože štát nemá čo tajiť.

To všetko však nezakryje zásadný a najdôležitejší fakt, že Slovenské Elektrárne odmietajú štátu aj napriek opakovaným výzvam, poskytnúť údaje, na základe ktorých je možné preveriť hospodárenie na vodnej elektrárni Gabčíkovo.“

ziadost_na_SE_o_suhlas_so_zverenenim_zmluvy_o_prevadzke_VEG.pdf