Spolupráca s ehk osn a ministerstvom zahraničných vecí pre zahraničné vodohospodárske projekty

Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., Vladimír Kollár rokoval o možnostiach odovzdávania skúseností a potenciálnej realizácie projektov v oblasti vodného manažmentu v krajinách Strednej Ázie. Na on-line podujatí, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavila Vodohospodárska výstavba, š. p., návrhy pilotných projektov a aktivít, ktorých realizácia v spolupráci a s podporou zúčastnených organizácií a zastupiteľstiev Slovenskej republiky by bola prínosom nielen pre medzinárodnú spoluprácu, ale aj pre transfer našich vodohospodárskych skúseností zameraných napr. na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť vodných stavieb v krajinách strednej Ázie.

Na konferencii, ktorá bola zameraná na výmenu skúseností a podporu slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti vodného manažmentu v regióne Strednej Ázie, sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, SHMÚ, Medzinárodného centra hodnotenia vôd (IWAC), slovenskí veľvyslanci v Kazachstane, Uzbekistane, veľvyslanci pôsobiaci pri EÚ, OSN a OECD.