Skatepark, VD Žilina

V zmysle nájomnej zmluvy s mestom Žilina bol na Vodnom Diele vybudovaný SKATEPARK, ktorý bol slávnostne otvorený 15.4.2011.Vodohospodárska výstavba, štátny podnik prenajala plochu Centru voľného času Žirafa, ktorý je užívateľom  za symbolickú sumu, a tak vytvorila podmienky na vybudovanie parku. Vyrástol  športový areál,  kam si Žilinčania môžu ísť zašportovať ,ale aj oddýchnuť.

www.zirafa.sk