Pri príležitosti Dňa Zeme pribudla pred sídlom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba zeleň

Mladý stromček ako symbol novej nádeje a života zasadili pred hlavnou budovou VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, v Bratislave, generálny riaditeľ Ing. Daniel Kvocera a riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepného závodu Bratislava, Ing. Jozef Dúcz za účasti zamestnancov rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR.

Zasadená mladá vŕba má okoloidúcim pripomínať dôležitosť ochrany životného prostredia nie len jeden deň v roku, 22. apríla, keď oslavujeme Medzinárodný deň Zeme, ale každý deň bez výnimky – povedal generálny riaditeľ Daniel Kvocera.

„Príroda je síce mocná, ale určite nie nezraniteľná. Chodíme do lesa čerpať energiu, ovlažujeme sa vodou z čistých bystrín, ale keď prídeme z lesa domov, nie každý je schopný venovať dostatok času separácií odpadu, šetreniu s vodou a s elektrinou, či hľadaniu ekologickejšej náhrady agresívnych čistiacich prostriedkov. Ekologické správanie sa nie je módny trend, ale je to jediná možnosť pre zachovanie silnej prírody aj pre budúce generácie.“

VV, š. p., k ochrane životného prostredia motivuje aj mladých ľudí, pre ktorých pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme vyhlásila súťaže zamerané na vzdelávanie žiakov a študentov v environmentálne oblasti.