Prerušenie premávky kompy

Z dôvodu sanácie poškodenia pravostrannej hrádze,  po havárii výletnej lode ANESHA, dňa 11.9.2016, nebude od  12.9.2016 od 18:00 hod  premávať kompa OSTRAVA medzi prístavmi Kyselica a Vojka nad Dunajom.

Posledná plavba bude vykonaná 12.9.2016 z prístavu Kyselica o 17:40 hod.

Obnovenie plavby je naplánované v piatok 16.9.2016.