Podľa ministra Sólymosa je environmentálna výchova kľúčovým pilierom rezortu

Približne 180 detí bratislavských základných škôl sa pri príležitosti Dňa Dunaja zúčastnilo plavby loďou po našej najväčšej rieke, ktorú usporiadalo ministerstvo životného prostredia. Počas trasy absolvovali sériu prednášok zameraných na environmentálnu výchovu. Následne ich v budove ministerstva životného prostredia čakal edukačno-zábavný program a stánky rezortných organizácií MŽP.

Ministerstvo životného prostredia chce podobnými akciami prispievať k osvete a rozširovaniu povedomia detí a mládeže o ochrane životného prostredia. „Environmentálnu výchovu pre žiakov základných škôl považujem za kľúčový pilier, na ktorom chceme budovať povedomie ľudí o ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnom rozvoji,“ hovorí minister životného prostredia László Sólymos. Podľa neho je veľmi dôležité, aby sme už od ranného veku deťom vštepovali lásku k prírode a vychovávali ich k ekologickému spôsobu života. „Myslím, že poznať Dunaj a jeho okolie, vážiť si ho a vedieť o ňom čo najviac, je pre deti to najkľúčovejšie a najpodstatnejšie. Zvlášť keď žijú v jeho blízkosti,“ doplnil minister.

Podujatie, na ktorom participovali rezortné organizácie ako Vodohospodárska výstava, Slovenský vodohospodársky podnik či Slovenská agentúra pre životné prostredie sa uskutočnilo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Dunaja, ktorý si každoročne pripomína štrnásť krajín z povodia rieky Dunaj. Podľa šéfa Vodohospodárskej výstavby Daniela Kvoceru je environmentálna výchova jedným z nástrojov, ako deti správne nasmerovať v správaní sa k našej najväčšej rieke. „Teší ma, že môžeme spolu s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími rezortnými organizáciami zážitkovou a hravou formou približovať mladým ľuďom dôležitosť ochrany Dunaja i našu prácu. Verím, že si z tohto podujatia odnesú veľa zážitkov i poučných informácií,“ povedal Kvocera s tým, že pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja otvorí štátny podnik pre verejnosť aj brány Vodnej elektrárne Gabčíkovo, a to hneď zajtra, v sobotu 23. júna počas podujatia Danube Day.

Ministerstvo životného prostredia si Deň Dunaja pripomína nielen akciami zameranými na environmentálnu výchovu a osvetu, ale z iniciatívy ministra životného prostredia ešte minulý týždeň usporiadalo Deň pre Dunaj, do ktorého sa zapojilo približne 40 miest a obcí z povodia Dunaja a Malého Dunaja. Cieľom iniciatívy je motivovať samosprávy a obyvateľov k väčšej angažovanosti v oblasti čistoty rieky Dunaj, jej okolia a obcí a miest v jeho blízkosti.

Partnerom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja je spoločnosť Coca – Cola.