Oslavy Medzinárodného dňa Dunaja na našom Vodnom diele Gabčíkovo

Tradičné environmentálne podujatie Danube Day sa uskutočnilo uplynulú sobotu v areáli Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Súčasťou Danube Day 2018 bol aj Deň otvorených dverí Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

 

Upriamiť pozornosť na ochranu rieky Dunaj je nielen cieľom Medzinárodného dňa Dunaja, ale aj podujatia Danube Day 2018, ktoré pri príležitosti tohto dňa pripravil štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) pre širokú verejnosť so zameraním sa na rodiny s deťmi a mladých ľudí.

 

„Komu by sme mali v zvýšenej miere približovať význam ochrany rieky Dunaj, ak nie deťom a mládeži. A práve pre nich sme pripravili aj celý program, aby sa mohli o Dunaji, na ktorom stojí Vodné dielo Gabčíkovo, niečo nové naučiť, ale zároveň, aby sa mohli aj zabaviť so svojimi kamarátmi, súrodencami, či rodičmi a starými rodičmi. Danube Day je už taký náš tradičný deň pre rodiny, keď pre širokú verejnosť otvoríme brány vodnej elektrárne, priblížime im prácu vodohospodárov a spoločne si užijeme deň na brehu rieky Dunaj, ktorá má pre nás strategický význam,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

 

Prvýkrát si v prospech ochrany Dunaja návštevníci mohli zároveň prejsť „Míľu pre Dunaj“ a na dvoch miestach dunajskej míle sa dozvedieť zaujímavosti o druhej najdlhšej rieke v Európe.

 

„Dunaj má pre Slovensko mimoriadny význam, a to aj napriek tomu, že preteká viac-menej len po hranici nášho územia v dĺžke 172 km. Plne si uvedomujeme nevyhnutnosť prijímať opatrenia na zachovanie a zlepšenie kvality vody v Dunaji a jeho prítokoch. Dunaj je totiž hlavným zdrojom pre dopĺňanie zásob podzemnej vody Žitného ostrova, ktorá je jedinečnou zásobárňou tejto strategickej suroviny. Dunaj v tejto oblasti ovplyvňuje  intenzitu dopĺňania zásob, rýchlosť a smer prúdenia podzemnej vody, ale aj jej chemické zloženie,“ priblížil štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.

 

Spoluorganizátorom podujatia Danube Day 2018 bol Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.), ktorý počas dňa zabezpečoval plavby výletnými loďami.

 

„Dunaj patrí medzi najvýznamnejšie rieky, ktoré pretekajú cez našu krajinu. Preto chceme širokej verejnosti a najmä deťom priblížiť jej význam, ako aj činnosti, ktoré naši pracovníci vykonávajú. V rámci programu si budú môcť rodičia i deti prezrieť Dunaj aj z paluby lode, máme pripravené výletné plavby po tejto významnej rieke,“ vysvetlil Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š. p.

 

Okrem prehliadky vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo, plavieb výletnými loďami po Dunaji a environmentálnych aktivít, v programe nechýbali divadelné predstavenia, folklór a množstvo aktivít s odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ZOO Bojnice či Agentúry rozvoja vodnej dopravy (ARVD). ARVD na podujatí prezentovala jeden z najväčších dunajských dopravných projektov súčasnosti s názvom „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ a projekt „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj“. Oba projekty, na ktorých realizácii sa podieľa aj podnik VV, š. p., sú spolufinancované z fondov Európskej únie.

Lukostreľba, nafukovacie atrakcie, virtuálne plavby v kajaku, penová šou, či koncert Emmy Drobnej – aj týmto programom podnik VV, š. p., spolu s návštevníkmi z rôznych kútov Slovenska i Čiech oslávil Medzinárodný deň Dunaja na našom Vodnom diele Gabčíkovo.

 

Partnerom podujatia Danube Day 2018 bola spoločnosť Coca-Cola.

 

Medzinárodný deň Dunaja, 29. jún, vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v roku 2004. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. V rámci osláv Medzinárodného dňa Dunaja pripravujú podunajské krajiny už tradične svoje podujatia, vďaka ktorým si krásy Dunaja ročne pripomínajú desiatky miliónov ľudí.