Odborná konferencia a slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

Odborná konferencia bola zameraná na Komplexný pohľad na využívanie vodných zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a podpora environmentálnych riešení, ktorú otvoril  príhovorom generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Vladimír Kollár, minister životného prostredia SR  Ján Budaj, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Krška a splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku SVD G-N.

Prvá časť odbornej konferencie bola venovaná témam:

  •       JUDr. Metod Špaček, Ph.D. – 25 rokov od rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu (MZVaEZ SR)
  •       Mgr. Karol Kažimír – 30 rokov prevádzky Sústavy Vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros a jeho prínosy, modernizácia Plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo,
  •       Mgr. Karol Kažimír – Stratégia klimatickej neutrality a trvalej udržateľnosti,
  •       Ing. Alfréd Ilka – 30 rokov prevádzky energetickej časti Vodného diela Gabčíkovo,
  •       Ing. Andrej Kasana, PhD. – 30 rokov výkonu TBD nad Vodným dielom Gabčíkovo,
  •       Ing. Adrián Kováč – Obchodné riadenie výroby vodných elektrární na Vodnom diele Gabčíkovo.

Druhá časť odbornej konferencie sa konala formou moderovanej diskusie za účasti veľmi zaujímavých diskutujúcich:

  •       Ing. Dušan Abaffy, PhD. – Úloha VÚVH počas prípravy, výstavby a reálnej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo,
  •       RNDr. Tomáš Kušík, PhD. – Revitalizácia vybraných lokalít Dunajských luhov,
  •       prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. – Spolupráca STU pri príprave, výstavbe a  prevádzke Vodného diela Gabčíkovo,
  •       prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. – Význam vodných stavieb nie len pre spoločnosť.

Tešíme sa z veľmi bohatej účasti na odbornej konferencii a hlavne informáciami nabitými prezentáciami. Neskôr sa uskutočnil slávnostný večer spojený s oceňovaním osobností za prínos v oblasti životného prostredia a vodného hospodárstva.