Minister Sólymos: Prebudovanie priepustov pod Gabčíkovom by mohlo pomôcť okolitým obciam

Minister životného prostredia SR László Sólymos a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera boli dnes skontrolovať priepust pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo, ktorého otvory by mohli byť prebudované na cesty pre verejnosť.

Obce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodného diela, by sa mohli dočkať novej cesty. Prebudovanie priepustu, ktoré dnes šéf envirorezortu ukázal novinárom, by malo byť nielen rýchlejšie, ale aj ekonomickejšie i technicky prijateľnejšie riešenie než postavenie mosta alebo prevádzkovanie kompy.

„Hľadáme možnosti, ako by sme bez väčších zásahov do životného prostredia zabezpečili obyvateľom Žitného ostrova trvalý prechod z jednej strany vodného diela na druhú,“ uviedol minister László Sólymos s tým, že realizáciu projektu má v kompetencii rezortná organizácia envirorezortu – Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV, š.p.), ktorá spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ďalšími inštitúciami a organizáciami.

Štúdia vodohospodárov naznačuje, že prebudovať by mohli až dva z piatich otvorov priepustu, keďže okrem  cesty pre osobné automobily zvažujú aj jednu pre chodcov a cyklistov. Tá by zároveň slúžila aj ako úniková cesta v prípade nehôd.

Generálny riaditeľ VV, š.p., Daniel Kvocera podčiarkol, že alfou a omegou celého projektu je bezpečnosť a požiadavky obyvateľov obcí: „Aj preto bola robená štúdia uskutočniteľnosti, ktorá nám poskytla odporúčania. Priepust bol dočasne zahradený, aby sme mohli súčasný stav hĺbkovo analyzovať – posudzovať.“

Podľa projektantov je takáto úprava realizovateľná a vyžaduje si niekoľko výnimiek z technických noriem. V rámci zabezpečenia bezpečnosti sa zároveň zvažuje možnosť obmedzenia najvyššej povolenej rýchlosti na 30 km/h.

„Stále ale sme ešte len na začiatku dlhého procesu, do ktorého bude vstupovať veľké množstvo odborných organizácií a ich vyjadrení,“ ukončil šéf envirorezortu.

 

Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja. Počas povodňových stavov voda zo sústavy ramien spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli. Priepust pod prívodovým kanálom má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1994 do 2016.