Exkurzie na vodnom diele gabčíkovo, čunovo a žilina sú v rámci preventívnych opatrení zrušené do odvolania

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), týmto oznamuje cteným návštevníčkam a návštevníkom vodných stavieb v správe podniku VV, š. p., že exkurzie na Vodnom diele Gabčíkovo, Vodnom diele Čunovo a Vodnom diele Žilina, sú až do odvolania zrušené. VV, š. p., k tomuto kroku pristúpila v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom  a ochorením COVID-19.

O obnovení exkurzií Vás budeme informovať na stránke podniku www.vvb.sk.

Za pochopenie ďakujeme.