Zamestnanci Vodohospodárskej výstavby, š. p. vyčarovali deťom v núdzi krajšie Vianoce
?Strom vianočných prianí?
..aj tak môžeme nazvať vianočný stromček vo vstupnej hale Vodohospodárskej výstavby, š. p., ktorý v sebe počas decembra ukrýva priania detí, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Každoročná dobročinná iniciatíva zamestnancov podniku spočíva v naplnení desiatok detských želaní ukrytých v ozdobe stromčeka, či už sa jedná o hračku, knihu, loptu, stavebnicu, či gitaru.
Po tom, ako zo stromu zmiznú všetky detské priania, aby sa mohli naplniť, zabalené darčeky putujú do detských rúk.
Tento rok VV, š. p. podporila projekt dakujeme.sk, ktorý v programe Vianoce 2023 pomáha ľuďom a deťom s neľahkým osudom, ako aj Azylové centrum Betánia v Malackách, pre ľudí a rodiny s deťmi, ktorí nemajú strechu nad hlavou, ale nestrácajú nádej za lepšími životnými podmienkami.
18.12.2023 sme spolu s poverenou generálnou riaditeľkou štátneho podniku, Janou Ježíkovou a zamestnankyňou Ďakujeme.sk, Kamilou Hornáčkovou odoslali darčeky do rôznych miest na Slovensku tak, aby si ich deti našli pod vianočným stromčekom. 19.12.2023 sme navštívili Azylové centrum Betánia v Malackách, aby sme zástupkyni riaditeľky azylového centra, p. Kataríne Baťkovej odovzdali darčeky, ktoré si deti rozbalia po štedrej večeri, ktorú trávia v centre všetci spoločne. ?
Ďakujeme zamestnancom Vodohospodárskej výstavby, š. p., za ich štedrosť, ktorou deťom v núdzi vyčarujú neskrývanú vianočnú radosť!