Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je otvorená študentom

Vo VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, ŠTÁTNOM PODNIKU (VV), získavajú praktické zručnosti a znalosti prví študenti stredných škôl. V rámci odbornej praxe sú v podniku zapojení do činností viacerých organizačných útvarov, napríklad odboru informačných technológií, odboru riadenia ľudských zdrojov či odboru vodohospodárskych stavieb a environmentálnej politiky. Odborná prax otvára študentom možnosť získať ponuku na ďalšiu spoluprácu s podnikom VV po skončení štúdia, príležitosť získať pracovné návyky či nadobudnúť ďalšie odborné znalosti a zručnosti.

„Veľmi ma teší, že študenti majú záujem praxovať u nás. Naši odborníci sú pripravení pomôcť im v aplikácii teoretických vedomostí do praxe. Zároveň vnímame pozitívne aj to, že podnik môže priblížiť svoju prácu mladým ľuďom, ktorí sa možno aktuálne rozhodujú, kam budú ďalej viesť ich kroky,“ povedal Vladimír Kollár, generálny riaditeľ podniku VV.

Zároveň podnik pravidelne prostredníctvom dohody o brigádnickej práci študentov zamestnáva aj vysokoškolákov. Má tak možnosť vychovať si odborníkov už počas ich štúdia. Viacerí sa stali pevnou súčasťou kolektívu zamestnancov podniku.