Vodohospodárska výstavba oslávila Medzinárodný deň Dunaja upratovaním brehov rieky

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), si význam rieky Dunaj a dôležitosť jej ochrany pripomenula na environmentálnom podujatí „Veľké čistenie brehov od odpadkov“. Približne 2OO zamestnancov zo všetkých úsekov dnes upratalo viaceré lokality na stupni Gabčíkovo. Vyzbierali približne 100 vriec odpadu. Tvorili ho prevažne plasty, obaly zo sladkostí, kovové odpady, ale napríklad aj televízor, sprcha, tesnenie či zhrdzavená sieťovina.

Na environmentálnom podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana, ktorý ocenil prácu kolegov z Vodohospodárskej výstavby, pričom vyzdvihol ekologické benefity nedávno realizovanej jarnej a letnej simulovanej záplavy v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

„Slovenská oslava Medzinárodného dňa Dunaja je už roky prepojená s Vodným dielom Gabčíkovo, ktoré Vodohospodárska výstavba odborne prevádzkuje. Medzinárodný deň Dunaja oslavujeme spolu s ďalšími európskymi krajinami a miliónmi Európanov už 17 rokov. My sme sa rozhodli, že ako jeden tím tento rok oslávime Deň Dunaja pomocou našej prírode. Teší ma, že environmentálne podujatie oslovilo množstvo kolegov a odbremenili sme našu prírodu od odpadu,“ zhodnotil generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

Pri príležitosti 10. výročia podpísania „Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“, vyhlásila komisia na ochranu Dunaja 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja. Cieľom tohto medzinárodného dňa je upriamiť zvýšenú pozornosť na ochranu rieky Dunaj. Podunajské krajiny sa pri tejto príležitosti zapájajú do spoločných osláv. Ich súčasťou sú aktivity pre odbornú i laickú verejnosť.