Vodohospodárska výstavba odovzdávala skúsenosti s rekonštrukciou priehrad v Ženeve

Jedinečné partnerstvo troch subjektov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, MicroStep-MIS a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vytvorili jedinečné zoskupenie. Krajinám v Strednej Ázii  ponúkajú riešenia zamerané na rekonštrukcie priehrad. O svoje skúsenosti sa prišli podeliť aj do medzinárodnej Ženevy.

Na Stálej misii sme privítali výkonnú tajomníčku O. Algayerová, ktorá na stretnutí zdieľala svoje skúsenosti zo Strednej Ázie. Do portfólia Európskej hospodárskej komisie OSN UNECE patria dohovory týkajúce sa cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier.

Slovensko má jedinečnú skúsenosť z prechodu socialistického systému na systém kompatibilný s modernou európskou legislatívou. Slovenská expertíza je výnimočná v prevádzke a bezpečnosti priehrad, ako aj v hydrometeorologickom zabezpečení.