Vodohospodári overili funkčnosť pomocnej plavebnej komory Vodného diela Čunovo

VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBE, ŠTÁTNEMU PODNIKU, sa podarilo odskúšať funkčnosť výklopného mosta vedúceho ponad pomocnú plavebnú komoru Vodného diela Čunovo. Skúšky plánuje nové vedenie realizovať pravidelne, čo sa počas predchádzajúcich rokov nedialo. Aktuálne vedenie podniku má zároveň v úmysle neustále zlepšovanie kvality a chce prispievať k vyššej bezpečnosti vodných stavieb, ktoré prevádzkuje.