Tlačová správa – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. spustila medzinárodný tender – Projekt Inovácie a modernizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK spustila medzinárodný tender – Projekt Inovácie a modernizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo.

 

12.01.2024 Vodohospodárska výstavba, š. p. spustila medzinárodný tender projektu s názvom: „Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“. Realizácia je v súlade s podnikovou stratégiou klimatickej neutrality a trvalej udržateľnosti a vyhlásenie tendra je v súlade so schváleným dlhodobým plánom.

Spusteniu tohto tendra predchádzalo nielen stanovenie inovatívneho technického riešenia projektu, ale aj vypracovanie potrebnej dokumentácie.

Cieľom projektu je inovácia a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti ôsmich sústrojenstiev turbína – generátor (TG) inštalovaných vo VE Gabčíkovo (VEGA) za účelom odstránenia technického a morálneho opotrebenia zariadení za súčasného dosiahnutia ďalších cieľov:

 1. Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energiez obnoviteľného zdroja (zvýšenie účinnosti obežného kolesa kaplanovej turbíny, zvýšenie účinnosti blokových transformátorov a optimalizácia prevádzkových nákladov)
 2. Zníženie environmentálnej záťaže pri prevádzkovaní VEGA (napr. zníženie objemu olejových prevádzkových náplní v hydraulickej regulácií turbín, zníženie objemu skleníkového izolačného plynu SF6v elektrotechnických zariadeniach).
 3. Zvýšenie bezpečnosti prevádzkyVEGA (odstránenie morálneho a technického opotrebenia, zvýšenie hltnosti turbín a tým navýšenie objemu prevádzaných prietokov počas povodní)
 4. Predĺženie životnosti VEGA na ďalšie minimálne 30-ročné obdobie

Dosiahnutie uvedených cieľov je podmienené návrhom a výrobou nových Kaplánových obežných kolies, hydraulických agregátov a transformátorov.                                                                                 

Výsledkom projektu bude celková technologická inovácia a modernizácia technologických zariadení potrebných pre výrobu elektriny vrátane turbín, nejedná sa teda len o generálnu opravu a výmenu tzv. „kus za kus“. „Sme presvedčení, že Inovácia a modernizácia  VEGA predĺži životnosť na ďalších minimálne 30 rokov. Inovatívny charakter projektu umožní čerpanie nenávratného financovania inovatívnej časti projektu z eurofondov a pomôže Slovensku napĺňať ciele v oblasti energetickej bezpečnosti a efektívnosti s vyššou účinnosťou a optimalizovanými nákladmi“, povedala Jana Ježíková, dočasne poverená generálna riaditeľka štátneho podniku.

Vodohospodárska výstavba, š. p. je v súčasnosti najväčším  výrobcom  elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov SR:

 • Priemerná ročná výroba je 2 402 GWh – 8 – 10% výroby SR.
 • Máme druhý najväčší inštalovaný výkon vo vode 820 MW, 8 VE, 23 turbín
 • Na VDG 750 MW, 6 VE a MVE a 19 turbín – priemerná ročná výroba 2 247 GWh
 • Na VDŽ 70 MW, 2 VE a MVE a 4 turbíny – priemerná ročná výroba 155 GWh
 • VE Gabčíkovo – počet turbín: 8 (Vertikálne, Kaplanové)
 • Inštalovaný výkon: 720 MW
 • Prietok: 8 x 636 m3/s

 

Profil Vodohospodárska výstavba, š. p., adresa na ktorej je dostupná súťaž (medzinárodný tender):    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256