Tlačová správa

Plavba na Dunaji bude bezpečnejšia, plynulejšia a komfortnejšia

Každoročne sa plavebnými komorami Vodného diela Gabčíkovo preplaví vyše 15-tisíc lodí, 6 miliónov ton tovaru a do 500-tisíc osôb. Plavebné komory boli pritom v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Vďaka európskemu projektu prešli modernizáciou pravá aj ľavá plavebná komora, ktoré opäť slúžia medzinárodnej vodnej doprave. Vynovenú ľavú plavebnú komoru oficiálne odovzdal do užívania podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom, ministrom dopravy Jozefom Rážom a dočasne poverenou generálnou riaditeľkou štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Janou Ježíkovou.

Cieľom inovácie a modernizácie plavebných komôr je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a spoľahlivosti medzinárodnej plavby cez Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré je viacúčelovou vodnou stavbou. „Ponúka ekologickú nízkoenergetickú prepravu, reguluje výšku hladiny rieky Dunaj, chráni priľahlé územia pred povodňami. Rovnako zabezpečuje výrobu zelenej elektrickej energie, pričom produkuje približne 10 % celkovej spotreby energie na Slovensku,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Podľa predsedu vlády SR Roberta Fica je technická obnova Vodného diela Gabčíkovo nevyhnutným predpokladom pre stabilitu dodávok elektrickej energie z vodného zdroja. Rovnako predstavuje významný zdroj príjmov Slovenskej republiky. „Slovenská vláda si plne uvedomuje a berie na seba záväzok podporovať a rozvíjať výrobu elektrickej energie z vodného, obnoviteľného zdroja,“ podčiarkol premiér Fico.

Práve pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy vznikol v spolupráci s Európskou úniou projekt inovácie plavebných komôr. Prijímateľom dotácie na projekt bolo Ministerstvo dopravy SR. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráž vyzdvihol prínosy projektu: „Som nesmierne rád, že ministerstvo dopravy spolu so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba dokončili modernizáciu gabčíkovských plavebných komôr z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Nástroja na prepájanie Európy. Vodná doprava má veľký potenciál sa rozvíjať, preto potrebujeme, aby plavebná komora fungovala na 100 % a aby bola plavba cez ňu plynulá a bezpečná,“ doplnil Ráž.

Celková hodnota projektu dosiahla vyše 144 miliónov eur, z toho takmer 123 mil. eur (85 %) pochádzalo zo zdrojov EÚ a sumou 21,6 mil. eur (15 %) sa Slovenská republika podieľala na národnom spolufinancovaní tohto projektu.

Modernizáciu plavebných komôr uskutočňuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba. „Aktuálne prebieha skúšobná prevádzka ľavej plavebnej komory ako aj kolaudačné konanie, ktorého ukončenie predpokladáme do konca tohto roka,“ dodala Jana Ježíková, poverená výkonom funkcie generálnej riaditeľky štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.  

Zachovanie environmentálne čistej výroby elektrickej energie z Vodnej elektrárne Gabčíkovo je prioritou súčasnej vlády Roberta Fica. Bola to práve vláda SMER-u, počas ktorej štát v roku 2015 získal priamu kontrolu nad prevádzkou a finančnými zdrojmi týkajúcimi sa Vodnej elektrárne Gabčíkovo. „Predtým totiž prevádzku gabčíkovskej elektrárne zabezpečovali sprivatizované Slovenské elektrárne. Avšak prenájom vodnej elektrárne bol pre štát od začiatku ekonomicky nevýhodný, neplatnosť zmluvy potvrdil aj nezávislý súd,“ vysvetlil Fico.

Vicepremiér Taraba doplnil, že Slovensko patrí medzi európskych lídrov vo výrobe čistej hydroenergie. Práve výroba zelenej elektrickej energie je veľkým benefitom Vodného diela Gabčíkovo. A práve Vodná elektráreň Gabčíkovo je najväčším obnoviteľným zdrojom elektriny na Slovensku a s priemernou ročnou výrobou 2,2 TWh zabezpečuje do 8 % celkovej výroby elektriny na Slovensku. „Prvý krok spojený s modernizáciou plavebných komôr máme za sebou. No ďalší, nemenej dôležitý, stojí pred nami – a to je generálna oprava ôsmich turbín Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktoré sú 10 rokov po životnosti. Ak chceme zachovať výrobu čistej energie a zabrániť potenciálnym hospodárskym škodám, potrebujeme modernizovať turbogenerátory. Táto investícia má najvyššiu prioritu,“ podčiarkol vicepremiér Taraba.

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Nasledujúce kroky súvisiace s modernizáciou Vodnej elektrárne Gabčíkovo pripraví rezort životného prostredia v súčinnosti s vládou SR tak, aby Vodohospodárska výstavba mohla v čo najkratšom čase pristúpiť k realizácii projektu.

Súčasťou VD Gabčíkovo je celkovo päť plne funkčných vodných elektrární – Vodná elektráreň Gabčíkovo, Vodná elektráreň Čunovo, Malá vodná elektráreň Mošoň, Malá vodná elektráreň na kanáli S VII, Malá vodná elektráreň Dobrohošť a Malá vodná elektráreň Mošoň II.

 

priebeh tlačovej konferencie v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo