Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme dnes prijali informáciu o úmrtí otca nášho Vodného diela Gabčíkovo a bývalého riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p., pána Dr. h. c. doc. Ing. Júliusa Bindera, CSc., ktorý zomrel v pondelok 26.07.2021 vo veku nedožitých 90 rokov.

Česť jeho pamiatke, s úctou spomíname.

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.