Prevencia pred povodňami

Generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Ing. Vladimír Kollár hovoril na tlačovej konferencii Ministerstva životného prostredia SR aj o potrebných preventívnych opatreniach pred povodňami.

Záznam z celej tlačovej konferencie si môžete pozrieť tu: https://fb.watch/5ZLA6sdm3z/

NA TA3 prezentoval odborné názory k téme povodní Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/relacia/20828/povodne-sposobuju-skody-na-majetkoch-pomoze-poistenie-nehnutelnosti

Občania si môžu na našej webovej stránke (Zoznam vodných stavieb | Vodohospodárska výstavba, š.p. (vvb.sk)) pozrieť v tabuľkovej aj grafickej forme v prostredí GIS, či vlastník vodnej stavby, ktorá sa nachádza v ich blízkosti zabezpečuje nad touto stavbou technicko-bezpečnostný dohľad (či je pri danej stavbe uvedená konkrétna odborne spôsobilá osoba – hlavný zamestnanec dohľadu). V prípade, ak by niektoré z vodných stavieb z 3. a 4. kategórie boli bez výkonu dohľadu odborne spôsobilými osobami, dochádza zo strany ich vlastníkov k porušovaniu vodného zákona, upozorňujeme na to a aj nad rámec našich kompetencií sa snažíme zasiahnuť.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, je štátnou organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie. Teda najväčšími haťami, priehradami, hrádzami, odkaliskami a pod. Podnik zároveň vedie aj register všetkých kategorizovaných vodných stavieb a taktiež vedie zoznam osôb odborne spôsobilých pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu.