Pokyny na obmedzenie šírenia koronavírusu COVID-19

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva podľa § 48 ods.4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a na základe nariadenia krízového štábu SR z 15. 3. 2020 sa vydávajú nasledovné pokyny pre posádku plavidla and prepravované osoby na palube plavidla kompa Ostrava:

 

  • každý člen posádky plavidla je povinný nosiť počas prevádzky ochranné rúško na tvári,
  • každá prepravovaná osoba (vo vozidle, pešo, na bicykli alebo inom dopravnom prostriedku) je povinná mať pri vstupe na plavidlo ochranné rúško na tvári, ktorú musí mať nasadenú počas celej doby prepravy
  • zakazuje sa vodičom motorových vozidiel vystupovať počas prepravy z vozidiel
  • do spoločných priestorov v prístave Vojka je cestujúcim možný vstup len v nevyhnutných prípadoch (použitie WC) s ochranným rúškom na tvári
  • pravidelné a dôkladné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd, príp. následné omytie vhodným dezinfekčným prostriedkom a osušenie papierovou jednorazovou utierkou; umývať si ruky vždy po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní alebo po použití toalety.

 

Posádka plavidla má právo neumožniť vstup na plavidlo cestujúcim, ktorí nedodržiavajú uvedené bezpečnostné pokyny.