Občianske združenie Vodohospodári zachraňuje jarky!

Počas novembrových dní sa partia kolegov z VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK zúčastnila brigády zameranej na záchranu Širokého zberného jarku, jedného z jarkov Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Banskoštiavnická vodohospodárska sústava zahŕňajúc zberné, náhonné jarky, vodné štôlne a tajchy bola zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO pred 30. rokmi a je významnou technickou pamiatkou našej krajiny.

Vodohospodárom sa podarilo spoločnými silami obnoviť ďalší významný kus 300 ročného jarku, ktorý ešte v minulom storočí privádzal vodu do tajchu Veľká Windšachta na Štiavnických Baniach. Jarok bol dlhodobo bez údržby a starostlivosti. To sa zmenilo až v roku 2022, kedy na jeho obnove a záchrane pracujú dobrovoľníci pod vedením OZ Štiavnický tajch, ktoré zorganizovalo už desiatu dobrovoľnícku brigádu zameranú na jeho záchranu.

Vodohospodári nadviazali na úspešnú brigádu z augusta a svojou pomocou v novembri ukončili sezónu úspešných brigád na jarku v roku 2023.

Podujatie spoluorganizované a podporené Vodohospodárskou výstavbou, š. p. a OZ „Vodohospodári“ pri Vodohospodárskej výstavbe ukázalo, že i „vodohospodári z kancelárií“ majú vzťah k nášmu kultúrno-historickému dedičstvu a dokážu pridať svoje ruky k spoločnému dielu.

Do jarku sa v roku 2023 vrátila voda!