„Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“

Cieľom inovácie je obnova a modernizácia elektro a strojnotechnologickej časti ôsmich sústrojenstiev turbína – generátor (TG) inštalovaných vo VE Gabčíkovo (VEGA) za účelom odstránenia technického a morálneho opotrebenia zariadení za súčasného dosiahnutia ďalších cieľov:

  1. Zvýšenie bezpečnosti prevádzky VEGA (odstránenie morálneho a technického opotrebenia, zvýšenie hltnosti turbín a tým navýšenie objemu prevádzaných prietokov počas povodní)
  2. Zníženie enviromentálnej záťaže pri prevádzkovaní VEGA (zníženie objemu olejových prevádzkových náplní v hydraulickej regulácií turbín, zníženie objemu skleníkového izolačného plynu SF6 v elektrotechnických zariadeniach)
  3. Zvýšenie efektivity výroby energie z obnoviteľného zdroja (zvýšenie účinnosti obežného kolesa kaplanovej turbíny, zvýšenie účinnosti blokových transformátorov)
  4. Predĺženie životnosti VEGA na ďalšie minimálne 30-ročné obdobie

 

Dosiahnutie uvedených cieľov je podmienené návrhom a výrobou nových Kaplánových obežných kolies, hydraulických agregátov a transformátorov.