Mikulášska charitatívna akcia vodohospodárov mala veľký úspech

Atmosféra vianočných trhov sa na Mikuláša preniesla do priestorov hlavnej budovy štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA (VV, š. p.), ktorý tento rok zorganizoval v poradí 3. ročník charitatívneho podujatia Vianočný bazár 2016. Nechýbali vianočné koledy, voňavé medovníčky, nealkoholický punč, a samozrejme, výrobky šikovných remeselníkov. Okrem žiakov zo Spojenej školy v Zlatých Moravciach, svoju šikovnosť a tvorivosť predstavila aj Chránená dielňa TOP ART a občianske združenie Kaspian z Bratislavy.

„Tohtoročný Vianočný bazár v sebe ukrýva aj akúsi rozprávkovú symboliku – ide o 3. ročník a svoju zručnosť na ňom prezentujú ponovom 3 rôzne zariadenia. Podarilo sa im do našich priestorov vniesť čaro Vianoc, pohodu, spolupatričnosť a lásku. Teším sa, že poslanie tohto podujatia bolo naplnené do bodky a my sme mohli oceniť prácu šikovných ľudí, ktorých tu vďaka ich ukážkam tvorivosti nemožno nazvať zdravotne znevýhodnenými, ale umelcami,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera, a poďakoval sa hosťom za ich prínos do Vianočného bazára.

Deti zo Spojenej školy v Zlatých Moravciach sa na podujatí podieľajú už po tretíkrát. V škole sa vzdeláva 140 detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Riaditeľka školy Zita Záhorská vyjadrila radosť z toho, že môžu prezentovať šikovnosť detí, ktoré, napríklad, v maľovaní žnú úspechy doma i v zahraničí. „Priniesli sme keramiku, tkaniny, výrobky z prírodnín, dreva či papiera. Naše deti majú z návštevy u vás zážitok a za peniaze z charitatívneho predaja zorganizujeme veľké vianočné posedenie s kapustnicou. Deťom, ktoré by nič na Vianoce nedostali, kúpime darčeky, oblečenie, nejakú sladkosť, a využijeme ich na mimoriadne výdavky.“

Nováčikom na Vianočnom bazáre 2016 bola chránená dielňa TOP ART, ktorá priniesla svoj vianočný tovar –  svietniky, vianočné ozdoby, sviece či látkových anjelikov. Martinu Palatickú z chránenej dielne teší, že mohli byť súčasťou tohto predvianočného podujatia: „Pre nás je to isté zadosťučinenie, že naša práca nie je zbytočná.“

Keramické magnetky, nádoby, ozdoby, pohľadnice z ručne vyrobeného papiera, stojany pod sviečky, náušnice či škatuľky prinieslo na Vianočný bazár občianske združenie Kaspian, ktoré aktívnymi voľnočasovými činnosťami pomáha nájsť cestu deťom a mladým v Petržalke. „Byť na Vianočnom bazáre pre nás znamená získať príjemnú spätnú väzbu. Človek vás ocení, pochváli. Tým, že vychádzame z našej budovy, z nášho priestoru, kde robíme terénnu sociálnu prácu, rozširujeme sieť ľudí, ktorí nás vnímajú, identifikujú a môžu podporiť,“ skonštatovala Marína Bartoňová z občianskeho združenia.

Vďaka Vianočnému bazáru 2016, sa zamestnancom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba a ďalších rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR, podarilo vyzbierať viac ako 1 300 EUR. Výťažok bude využitý na podporu žiakov či klientov zariadení a na ich ďalší rozvoj. „Som veľmi rád, že sme mohli týmto ľuďom pomôcť, podporiť ich tvorivé snaženie a prispieť tak na dobrú vec,“ vyjadril spokojnosť s podujatím generálny riaditeľ Ing. Daniel Kvocera.