Mikuláš vo Vodohospodárskej výstavbe bol o detskej radosti i o pomoci

Plátenné tašky, obrusy, vianočné dekorácie, ozdoby či šperky. Aj takýmito výrobkami prezentovali svoju šikovnosť na Vianočnom bazáre tri školy a jedna chránená dielňa – Spojená škola zo Zlatých Moraviec, Spojená škola zo Šale, Súkromná spojená škola z Kežmarku a chránená dielňa Čarovné sklo z Banskej Bystrice. Podujatie Vianočný bazár sa na sviatok svätého Mikuláša konal v podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), už po piatykrát. Hlavným cieľom podujatia je pomoc sociálne a zdravotne znevýhodneným osobám.

Vianočný bazár je obľúbený nielen medzi zamestnancami VV, š. p., ale aj medzi pracovníkmi rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sídlia v hlavnej budove VV, š. p., na Karloveskej ulici v Bratislave.

Generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Daniel Kvoceru, teší vysoký záujem o toto charitatívne podujatie.

„Vianočný bazár patrí k mojim najobľúbenejším podujatiam. Musím povedať, že tento rok som bol dojatý, keď mi pani učiteľky z jednej školy povedali, ako veľmi im pomohlo, keď sme ich minulý rok zavolali na Vianočný bazár, ako vďaka nášmu podujatiu mohli teraz s deťmi viacej tvoriť. Preto má tento náš Vianočný bazár taký veľký zmysel, lebo vidíme, že naozaj podporujeme mladých ľudí rozvíjať ich talent a šikovnosť a možno aj podnecovať ich sebavedomie. Tieto deti majú byť na seba za čo hrdé a my sme hrdé na ne.“

Vyzbierané peniaze z Vianočného bazára plánujú zapojené zariadenia použiť na podporu a rozvíjanie zručností žiakov či napríklad aj na nákup materiálu pre ďalšie tvorenie.

 

Vedenie podniku však na sviatok svätému Mikuláša nezabudlo ani na deti svojich zamestnancov, ktoré v poobedných hodinách prišiel pozdraviť a balíčkami potešiť samotný Mikuláš so svojimi pomocníkmi.