Letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja začala!

Umelo zaplavujeme dunajské lužné lesy a mokrade aby sme dostali vodu na miesta, kde sa prirodzene nedostane.

Včera o 16.00 hod. sme spustili historicky najväčší prietok 120 kubíkov/s. Tento maximálny prietok cez odberný objekt Dobrohošť bude trvať 4 dni. Následne znížime prietok na 90 m3.s-1 , ktorý bude trvať tiež 4 dni.

Pozrite si video zachytávajúce maximálny prietok vody. Wow!