Kompa Vojka-Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku

Dňa 15.9.2016 kompa Ostrava premáva podľa prevádzkového poriadku.