Keď je vody nedostatok i nadbytok, v oboch prípadoch ide o ten istý problém

O možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti vodného hospodárstva diskutoval generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera s veľvyslancom Holandského kráľovstva v SR Richardom van Rijssenom

Slováci by Holanďanom mohli pomôcť napríklad pri výstavbe rezervoárov, holandskí odborníci našincom v problematike splavnosti Dunaja či pri rekonštrukciách vodných stavieb – zaznelo na neformálnom stretnutí veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Richarda van Rijssena s generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) Danielom Kvocerom. Rokovanie sa uskutočnilo vo štvrtok 26. januára 2017 v hlavnej budove VV, š. p., v Bratislave.

„Pre Vodohospodársku výstavbu je návšteva veľvyslanca Holandského kráľovstva veľkou poctou. Pán veľvyslanec prišiel s konkrétnou predstavou, ako môžeme vzájomnú spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva medzi Holandskom a Slovenskom realizovať – čo sa chcú naučiť od nás a v čom, nám oni vedia podať pomocnú ruku. Holandsko má bohaté skúsenosti s rozvojom vodného hospodárstva, ktoré by nám chceli odovzdať, či už v podobe možnosti využitia záverov ich vedeckovýskumných  prác alebo napríklad aj poskytnutím odborných názorov pri rekonštrukciách našich vodných stavieb,“ vysvetlil generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera a stretnutie označil za podnetné a konštruktívne. Dodal, že veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen hovoril aj o historickom vývoji vodného hospodárstva v ich krajine, na ktoré sa v súčasnosti kladie veľký dôraz. Výmena informácií a skúseností je podľa pána veľvyslanca dôležitá aj v oblasti potenciálnych rizík, ktoré prinášajú klimatické zmeny pre úroveň vody v tokoch a záplavy i v oblasti možnosti eliminovania týchto rizík. Vodu označil za významnú komoditu, ktorá prispieva k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu a regionálnemu rozvoju krajiny, cez ktorú preteká. Obaja diskutujúci sa zhodli, že vo vodnom hospodárstve je kľúčové dlhodobé plánovanie. „Na projekty sa v Holandsku pozeráme integrovane a z dlhodobého hľadiska, to znamená, že pri budovaní vodných stavieb či diel, by v rámci projektu vznikla napríklad čistička odpadových vôd. Komplexným nazeraním na projekt sa znížia náklady nielen na výstavbu čističky, ale aj na jej údržbu,“ priblížil na stretnutí veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR Richard van Rijssen, ktorý sa zaujímal aj o problematiku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, plánovanú modernizáciu plavebných komôr a o vzťahy medzi slovenskými a maďarskými vodohospodármi.

Dobrú spoluprácu medzi Holandskom a Slovenskom v minulosti potvrdilo Memorandum o spolupráci vo vodnom hospodárstve, ktoré podpísal holandský veľvyslanec so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR.