Jarná kvapka krvi vo Vodohospodárskej výstavbe, š. p.
Darovať krv je prejav spolupatričnosti a ľudskosti🩸
O tomto fakte sme sa opäť utvrdili na dnešnom darovaní krvi.
Dobročinnosť pod názvom Jarná kvapka krvi organizovala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK pre svojich zamestnancov, ako aj kolegov z Ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Veľké ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom za účasť a Národná transfúzna služba SR za spoluprácu a celkovú komunikáciu. Práve vďaka ich mobilnej odbernej jednotke sme mohli túto užitočnú akciu darovania krvi zrealizovať !