Deň Zeme sme strávili so žiakmi ZŠ Gabčíkovo na Vodnom diele Gabčíkovo
Začiatkom tohto týždňa sme si pripomenuli medzinárodný Deň Zeme a jeho význam. 🌎
Ku jeho koncu pripravila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK pre školákov Deň Zeme z pohľadu vody a jej využitia, vodného hospodárstva, či starostlivosti o chránené územia.
Žiaci Základnej školy Gabčíkovo na náučnej exkurzii nazreli do priestorov gabčíkovskej vodnej elektrárne i priamo k samotným turbínam. Deti absolvovali prehliadku naprieč Vodným dielom Gabčíkovo aj náučnú prezentáciu o prebiehajúcom projekte LIVING RIVERS od odborníčky z VÚVH, p. Mravcovej, zameranom na starostlivosť o chránené územia, zlepšenie kvality vody, či reprodukciu pôvodných druhov rýb.
Teší nás nadšenie detí a ich záujem, ktoré prejavili počas Dňa Zeme v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo. Ďakujeme ZŠ Gabčíkovo za plnohodnotne strávený čas, ako aj mestskému zastupiteľstvu v Gabčíkove, ktoré tento projekt podporilo autobusovou dopravou žiakov.
Priestory Infocentra Vodného diela Gabčíkovo ponúkajú návštevníkom i školám zábavno-náučný program s využitím interaktívnych panelov umiestnených priamo v Infocentre, ale aj možnosť absolvovať exkurziu vodnej elektrárne. O týchto možnostiach sa viac dozviete tu: https://www.vvb.sk/hlavne-cinnosti/exkurzie/