Deň Detí s Vodohospodárskou výstavba, š. p.
Uvedomujeme si, že pracovný výkon a nasadenie našich kolegov môže častokrát zasiahnuť do kvalitného času stráveného s deťmi a rodinou.
Deň detí, ktorý usporiadala VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK spoločne s občianskym združením VODOHOSPODÁRI je prejavom vďaky našim kolegom, ich rodinám a v neposlednom rade deťom, ktorým patrí dnešný deň. 😊
Bohatý program a príjemný čas v prostredí obklopenom vodou – v areáli Divokej vody Čunovo zdieľame spoločne s kolegami z Ministerstvo životného prostredia SR and SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a ich rodinami. Veríme totiž, že spoločne strávený čas a vzájomne spoznávanie sa upevňuje zdravé vzťahy v súkromí, aj na pracovisku. 🙂🤝🫂
Neisté počasie však nebolo prekážkou, aby sa deti vyjašili vo vonkajšom bazéne, zatancovali si na minidisco, vytvárali bubliny, maľovali si na tvár, či raftovali na vode. 🏄
Nezabúdame však ani na dospelých, ktorí zažili adrenalínové dobrodružstvá na vode rôzneho druhu 🌊 jazdu na štvorkolkách, ale i dôkladnú diagnostiku pleti. Dámy si vychutnávali relax líčením vo svete dekoratívnej kozmetiky Mary Kay.
Netajíme sa tým, že spoločne strávený čas si vážime nadovšetko😊, tešíme sa však aj počasiu, ktoré na dnešnom Dni detí nebolo prekážkou!
Ďakujeme Vám, že ste prišli a stali ste sa súčasťou dnešného Dňa detí! ☺️