Daniel Kvocera: Skvalitňujeme systém práva prednostnej jazdy pri vstupe na kompu Vojka – Kyselica

1. apríla 2017 spúšťa VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), skúšobnú  prevádzku modernejšieho systému identifikácie osôb, ktoré majú právo prednostného pruhu pri preprave kompou medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica. VV, š. p., tým rieši sťažnosti obyvateľov dotknutých obcí, ktoré sa týkali problémov s načítavaním evidenčných čísel vozidiel rezidentov a kopírovania systému diaľkového ovládania.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Daniel Kvocera priblížil, akým systémom sú závory ponovom vybavené: „Ide o významné zmeny, ktorými chceme vyhovieť požiadavkám obyvateľov dotknutých obcí. Vymenili sme kamery na automatické rozpoznávanie takzvaných ŠPZ-tiek. Stávalo sa napríklad, že za zlých poveternostných podmienok nevedeli kamery dobre načítať evidenčné čísla vozidiel. Ďalšou dobrou správou je, že zavádzame bezkontaktné prístupové karty, ktoré sú nekopírovateľné a nahradia doterajšie ovládače. V neposlednom rade bude v rámci nového systému fungovať videovrátnik prepojený s bezpečnostným dispečingom v Gabčíkove.“ Daniel Kvocera zároveň dodal, že videovrátnik bude po skúšobnej prevádzke k dispozícii nepretržite počas dňa a noci najmä pre potreby rýchlej zdravotnej služby, požiarneho a policajného zboru Slovenskej republiky, prípadne iné nepredvídané okolnosti.

Bezkontaktné prístupové karty (RFID) obsahujú prístupový kód a budú vydané obecnými úradmi Vojka nad Dunajom, Kyselica, Dobrohošť, Horný Bar, Bodíky a Rohovce na základe nimi vytvorených zoznamov rezidentov. Distribúciu kariet obyvateľom samospráv zabezpečia samotné obce.

VV, š. p., prosí obyvateľov, aby počas obdobia skúšky systému nevyužívali videovrátnika. K dispozícií bude po ukončení skúšobnej prevádzky, o ktorej bude štátny podnik informovať.