5. jún je Svetovým dňom životného prostredia
🗺️ Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je obnova pôdy, dezertifikácia a odolnosť voči suchu“. Tento rok si pripomíname 30. výročie Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii (UNCCD), a preto sa Svetový deň životného prostredia zameria na obnovu pôdy, dezertifikáciu a odolnosť voči suchu pod heslom ,,Naša krajina. Naša budúcnosť.”
Viete, že:
• Suché oblasti 🏜️– oblasti, ktoré čelia veľkému nedostatku vody🌧️– pokrývajú až 41 percent zemského povrchu a 78 percent svetových pastvín.
• Suché oblasti 🏜️produkujú 44 percent celosvetovej úrody, sú zdrojom krmiva pre polovicu svetového dobytka a podporujú životy a živobytie viac ako 2 miliárd ľudí.
• Napriek tomu, čo názov napovedá, suché oblasti🏜️ sú domovom viac ako štvrtiny svetových lesov , tretiny globálnych hotspotov biodiverzity a poskytujú kritické migračné body pre vtáky.
• Len 0,5 percenta vody na Zemi je využiteľná a dostupná ako sladká voda. Klimatické zmeny nebezpečne ovplyvňujú tento stav.
• Sladkovodné jazerá, rieky a mokrade zadržiavajú 20 – 30 percent globálneho uhlíka napriek tomu, že zaberajú len 5 – 8 percent ich zemského povrchu.
Vnímame dôležitosť životného prostredia, v ktorom žijeme a preto je jeho ochrana súčasťou našej práce. Príkladom sú každoročné simulované záplavy dunajských lužných lesov a mokradí. Práve simulovanými záplavami dostaneme vodu tam, kam sa počas roka nedostane a tým sa zachováva unikátne prostredie mokradí a lesov , ktoré sú tisícky rokov súčasťou riečnej siete našej najväčšej slovenskej rieky, Dunaja