Dnes končia simulované záplavy na Dunaji

Práve dnes o 16-tej hodine končia simulované záplavy na Dunaji. Práve simulovanými záplavami s dostatočným prietokom vody a vodnou dynamikou sa zachováva unikátne prostredie mokradí a lesov, ktoré sú tisícky rokov súčasťou riečnej siete našej najväčšej slovenskej rieky, Dunaja.

„Mimoriadnou manipuláciou sme úspešne testovali historicky najvyšší prietok cez odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy, ktorý dosiahol úroveň 120 kubických metrov za sekundu,“ povedal na začiatku simulovaných záplav Karol Kažimír, riaditeľ investično-technického úseku zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Ako ďalej doplnil Karol Kažimír, je to len prvý krok v spoločnej snahe nájsť optimálne riešenie pre stanovenie systému simulovaných záplav v ramennej sústave Dunaja. Práve simulované záplavy sú totiž nesmierne dôležité pre podporu biodiverzity a života v tejto unikátnej lokalite.

Vodohospodárska výstavba ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila letnú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR a dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Lesmi SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom a Bratislavským regionálnym občianskym združením. S realizáciou mimoriadnej manipulácie počas letnej simulovanej záplavy súhlasil Okresný úrad Bratislava.