Medzinárodný deň Biodiverzity – 22. máj 2024
Bohatstvo života na Zemi –
aj tak môžeme opísať biodiverzitu, ktorej medzinárodný deň si dnes, 22. mája pripomíname.
Biodiverzita je rozmanitá mozaika rôznych druhov, génov, ekosystémov a foriem života v našej prírode. Jej zachovávanie nám poskytuje čistý vzduch, vodu, pôdu, či opeľovanie rastlín a
napomáha v boji so zmenou klímy a prírodnými nebezpečenstvami.
Medzinárodný deň biodiverzity si po celom svete pripomíname už od roku 2000. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o význame a ochrane tejto prírodnej pestrosti, pretože jej úbytok má zásadné dôsledky pre ľudskú spoločnosť a našu planétu.
Aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK prispieva k podpore a obnove biodiverzity celoročnými činnosťami, akými sú napríklad pravidelné simulované záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, projekty na rehabilitáciu lokálnych mokradí, rekonštrukciu prehrádzok pre lepšiu distribúciu vody a zlepšenie podmienok živočíchov a rastlín, či unikátny hmyzí dom v tvare turbíny vodného diela vyrobený z brezového a smrekového dreva umiestnený na parkovisku Vodného diela Gabčíkovo.
Významným projektom, ktorý v súčasnosti prispieva k zachovaniu biodiverzity, je aj projekt “Living Rivers” (Živé rieky), zameraný na ochranu a obnovu riek. Jeho cieľom je počas 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá. Za projektom stojí Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH s ďalšími 9 partnerskými organizáciami z SK a CZ, medzi ktorými sa na projekte spolupodieľa aj naša spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Projekt Živé rieky má za cieľ napomôcť k obnove riek, riečnych nív a lužných lesov prostredníctvom obnovy riečnych procesov a tak k zlepšeniu ekologického stavu tokov a zachovaniu biodiverzity.
Vážme si rozmanitosť prírody okolo nás 💚
Viac o projekte Living Rivers sa dočítate TU.