DNO 2012

Slovenská agentúra životného prostredia aj tento rok pripravila letný tábor pre deti vo veku 6 – 13 rokov v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči na Žitnom ostrove v termíne 22. – 28. júla 2012.