Deň Zeme

Zamestnanci  Vodohospodárskej výstavby sa pripojili k akcii vyčistime si Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme a 29.4.2011 zorganizovali brigádu, kde vyčistili hrádzu od stupňa Čunovo smerom k Petržalke a tiež od stupňa Čunovo smerom na Dobrohošť ,kde vyzbierali štyridsať 140 litrových vriec odpadu.