Deň otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR

Posaďte sa do kresla ministra či štátneho tajomníka, naučte sa predpovedať počasie alebo si zasúťažte. Na prvých návštevníkov čaká opäť prekvapenie.

Od 10:00 – 14:00 na vás v átriu ministerstva čaká bohatý program

 • ZOO Bojnice v Bratislave
 • Objavovanie tajov ukrytých v kameni
 • Archeologické nálezy na dotyk
 • Naučíme vás merať kompasom
 • Stanete sa na chvíľu geológom
 • Predstavíme vám unikátnu „miniponorku“ na skúmanie objektov pod vodou
 • Presvedčíte sa na vlastné oči aké tajomstvá ukrýva voda
 • Naučíme vás predpovedať počasie – aktuálne online merania počasia, zábery z meteorologických družíc
 • Spoznáte naše dreviny
 • Ukážeme vám ako vyzerá výzdoba jaskýň zblízka
 • Informujte vás o aktualitách z Operačného programu Životné prostredie a programoch národnej spolupráce
 • Poradíme vám aké sú možnosti získania dotácií z Environmentálneho fondu
 • Pripravené sú informácie o stave životného prostredia v SR, Programe obnovy dediny, 20. ročníku Envirofilmu 2014, environmentálnom hodnotení a označovaní produktov
 • Pre pedagógov a študentov sme pripravili poradenstvo v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj v oblasti starostlivosti o životné prostredie či informácie o ponuke mimoškolskej environmentálnej výchovy
 • Dozviete sa aj informácie o celoslovenských súťažiach a programoch pre školy, o možnostiach vzdelávania pedagógov a pripravené sú aj ukážky metodických materiálov pre školy z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia

11:00 – 12:00 Návšteva kancelárie ministra spojená s fotením – (2. posch.)
12:00 – 13:00 Návšteva kancelárie štátneho tajomníka ministerstva V. Ferencza – (1. posch.)
13:40 – 14:00 TOMBOLA
10:00 – 13:30 MINI ENVIROKINO

Huculská duša Muránskej planiny
Premiéra dokumentu o Muránskej planine, huculských koňoch a živote rangerov s nimi.

Voda je život
Populárno-náučný dokumentárny film poukazuje na význam vody, dôsledky znečisťovania vodných zdrojov, povodní a sucha.

Zhovorčivý spachtoš
Náučno-vzdelávací dokument o svišťovi žijúcom vo Vysokých Tatrách.

Zadná Poľana
Film o prírodných hodnotách rezervácie.

Prežije Kamzík?
Filmový dokument o živote kamzíka spracovaný netradične ako počítačová hra.

Vodné dielo Gabčíkovo
Film o histórii a výstavbe Vodného diela Gabčíkovo.

Mokrade
Dokumentárny film o mokradiach a ich význame.

Bratislava protipovodňová ochrana
Dokument o realizovaných prácach v rámci projektu protipovodňovej ochrany.

http://www.minzp.sk/sluzby/den-otvorenych-dveri-2014/