Zoznam zmlúv

Untitled document

Zoznam zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)  od 1.1.2011

Centrálny register zmlúv (CRZ)

Zoznam zmlúv uzavretých do 31.12.2010

 • Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
 • Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
 • Zmluvy uzatvorené od 1.1.2000  (uznesenie vlády č.603/2010) , centrálny register zmlúv
 •  

   

   

   

   

   

   

   


  Predchádzajúca stránka: Zoznam vyhlásených obstrarávaní  Nasledujúca stránka: Objednávky - verejná zóna