TBD História

Untitled document

... Vodné diela sú počas svojej existencie vystavované veľkému zaťaženiu, poveternostným účinkom, vplyvom prostredia a iným činiteľom, ktorých účinky sa pri príprave, projekcii a výstavbe dajú len predpokladať. K overeniu správnosti predpokladaných činiteľov a k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky je potrebné pravidelne vykonávať rôzne pozorovania a merania a ich výsledky vyhodnocovať. To znamená, že vodné diela treba sústavne kontrolovať z technicko-bezpečnostného hľadiska, v ktorom meranie a pozorovanie diela je jedným z hlavných kritérií. Stabilita a bezpečnosť vodných diel je jedným zo základných činiteľov pre spoľahlivú, bezporuchovú prevádzku vybudovaného diela, a tým aj zabezpečenia ochrany verejných záujmov a predchádzania vzniku veľkých národohospodárskych škôd.  ...

 

Na stiahnutie:
História
a súčasnosť TBD a príslušnej legislatívy v SR

Predchádzajúca stránka: TBD činnosť  Nasledujúca stránka: Zoznam vodných stavieb