Most pre peších a cyklistov

Untitled document

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MAĎARSKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

Názov
projektu: “Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/ Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz – Dunakiliti”

Predmetom projektu je príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a projektovej dokumentácie výstavby pešieho a cyklistického mostu medzi  obcami Dobrohošť (SR) a Dunakiliti (HU), spájajúceho prihraničné územie Žitného Ostrova (SR) a Szigetközu (HU).

Partnermi projektu sú:


Vedúci partner:Vodohospodárska výstavba, štátny podnik  - žiadateľ o nenávratný finančný príspevok
Ďalší projektoví partneri v SR:

Regionálna rozvojová agentúra ISTER

 

 

 

Obec Dobrohošť
 

 

 

 

 

Cezhraniční partneri (HU):

 

 

 

 

 

 

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Győr

 

 

Obec Dunakiliti

 

 

 

 


Financovanie projektu:

Predpokladaný rozpočet projektu je 1 000 000 EUR.

Projekt bude financovaný z nenávratných finančných prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, Opatrenia 2.4 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky 2.4.2 Štúdie a plány - Podpora aktivít na prípravu štúdií a plánov potrebných pre investície

Trvanie projektu je 24 mesiacov a to od novembra 2012 do októbra 2014.

Predpokladaný časový harmonogram aktivít projektu


Aktivity projektumesiace

1- 4


nov. 2012

febr. 2013mesiace

5 - 8


marec 2013

jún 2013mesiace

9 - 12


júl 2013

okt. 2013mesiace

13 - 16


nov. 2013

febr. 2014mesiace

17 - 20


marec 2014

jún 2014mesiace

21 - 24


júl 2014

okt. 2014Verejné obstarávaniexxVypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

xx

Zameranie riešeného územia a vypracovanie geometrických plánovxxVypracovanie projektovej dokumentácie pešieho a cyklistického mostu – územné rozhodnutie

xx

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie - vypracovenie EIA

xx

Vypracovanie
projektovej dokumentácie pešieho a cyklistického mostu – stavebné povoleniexxStavebné povolenie, inžiniering

xxxProjektový manažmentxxxxxx
  Predchádzajúca stránka: Aktivity  Nasledujúca stránka: Medzinárodný deň Dunaja 2012