Kontakty

Untitled document

Poštová adresa:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2
P.O.BOX 45
842 04 Bratislava
e-mail: info@vvb.sk
Telefonický kontakt: +421-906-31-1111
Fax: +421-906-31-1011

 

Vedenie štátneho podniku:

Generálny riaditeľ:
Ing. Daniel Kvocera


 

 

Kontakt pre verejnosť a média:Úsek riadenia, sekretariát tel.:
+421 906 31 1222
Úsek výrobný, sekretariát tel.:
+421 906 31 1311
Úsek technický, sekretariát tel.:
+421 906 31 1411
Úsek ekonomiky a obchodu, sekretariát tel.: +421 906 31 1211
Úsek TBD, sekretariát
tel.: +421 906 31 1611
 

 

 

Pracoviská:

 

VD Gabčíkovo

Dunajská 1477/78

930 05  Gabčíkovo

Slovenská republika

Telefón: +421 906 31 2111 Fax: +421 906 31 2199

 

VD Čunovo

Slovenská republika

Telefón: +421 906 31 1811 Fax: +421 906 31 1897

 

VD Žilina

Ulica pri celulózke

010 01 Žilina

Slovenská republika

Telefón: +421 906 31 3111 Fax: +421 906 31 3199

 

Pracovisko Martinská

Martinská 49

821 05  Bratislava

Slovenská republika

Telefón: +421 906 31 1911 Fax: +421 906 31 1999

 

TBD Pracovisko Bratislava

Nobelova 7

83102 Nové Mesto

Slovenská republika

Telefón: +421 906 31 1611  Fax: +421 906 31 1599

 

TBD Pracovisko Žilina

Osloboditeľov 21

010 01  Žilina

Slovenská republika

Telefón:+421 906 31 3211 Fax: +421 906 31 3299

 

TBD Pracovisko Košice

Ďumbierska 26

040 01  Košice

Telefón:+421 906 31 5116, Fax: +421 906 31 5199

 

TBD Pracovisko Gabčíkovo

Prevádzková budova vodného hospodárstva

930 05 Gabčíkovo

Telefón: +421 906 31 2118

 

Penzión ISTER

Višnovského 4, 969 01 Banská Štiavnica

Telefón: +421 906 31 6112, Fax: +421 906 31 6199
Predchádzajúca stránka: Všeobecné obchodné podmienky  Nasledujúca stránka: Otázky, pripomienky a sťažnosti