Hlavné činnosti

Untitled document

 

 

Hlavným predmetom činnosti Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik, je:


• výroba a dodávka elektriny
• dispečerské riadenie vodohospodárskych a energetických činnosti
• prevádzkovanie vodných stavieb
• vykonávanie technicko-bezpečnostneho dohľadu podľa osobitných predpisov
• vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
• výkon činnosti stavebného dozoru a stavbyvedúceho
• vykonávanie inžiniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe
• vykonávanie projektovej činnost

Predchádzajúca stránka: Informácie REMIT  Nasledujúca stránka: Ostatné činnosti