Medzinárodný deň Dunaja

Untitled document

Podujatie na Vodnom diele navštívilo viac ako 2000 ľudí.

Akcia, nad ktorou prevzal záštitu minister životného prostredia (MŽP) SR József Nagy, sa začala v sobotu v doobedňajších hodinách vyhliadkovou plavbou po Dunaji a po Vodnom diele Gabčíkovo (VDG) s tým, že záujemcovia si vypočuli výklad o jeho histórii a fungovaní. Osobné lode prevážali návštevníkov počas celého dňa.

 

Okolo obeda privítali prítomní účastníkov 55. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska v cieli na VDG.

Celodenné podujatie navštívili rôzne vekové kategórie, najčastejšie deti s rodičmi. Pre malých, ale aj skôr narodených bola zaujímavá prehliadka Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Súčasťou prehliadky bol atraktívny výklad o jej fungovaní, procese výroby elektriny s možnosťou fotenia a natáčania.

V poludňajších hodinách  sa časť návštevníkov  mohla zúčastniť aj na plavbe pramicou po Ramennej sústave..

Súčasťou podujatia, ktorú organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR, jeho rezortné organizácie Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., a Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel, bolo aj varenie guláša a halászlé, kultúrne vystúpenia detských súborov a umelcov, prezentácie environmentálnych projektov, hry, súťaže, atrakcie, ocenenie projektov detí z detských domovov. Pre návštevníkov pripravili organizátori občerstvenie a zabezpečili aj pitný režim od Coca- Coly.

Zamestnanci ale aj všetci návštevníci strávili príjemný deň na Vodnom diele Gabčíkovo.

 

Predchádzajúca stránka: Medzinárodný deň Dunaja 2012  Nasledujúca stránka: Life