Certifikáty a osvedčenia zamestnancov podniku

Untitled document

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK má k dispozícii vlastných zamestnancov, ktorí majú oprávnenia vykonávať nasledovné činnosti:

-          Projektové  činnosti – autorizovaný stavebný inžinier ( s rozsahom oprávnenia: statika stavieb, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo podkategória vodohospodárske stavby, stavebné konštrukcie – projektovanie inžinierskych stavieb podkategória vodohospodárske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podkategória zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie),

-          Stavebný dozor ( s rozsahom oprávnenia: pozemné stavby, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, inžinierske stavby podkategória potrubné, energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podkategória elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia),

-          Stavbyvedúci ( s rozsahom oprávnenia: pozemné stavby, inžinierske stavby podkategória vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby),

-          Výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (pre bližšie info viď. evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami v sekcii Technicko-bezpečnostný dohľad),

-          Autorizovaný geodet a kartograf,

-          Obstarávanie,

-          Banské činnosti,

-          Vnútrozemská plavba – vodca malého plavidla,

-          Geologické práce,

-          Nedeštruktívne skúšanie – nedeštruktívna defektoskopia,

-          Činnosti v oblasti energetiky a elektrotechniky,

-          Ochrana osobných údajov,

-          Poskytovanie prvej pomoci,

-          Civilná ochrana,

-          Činnosti v oblasti odpadového hospodárstva,

 

-          a iné, ako sú napr. oprávnenia zváračov, lešenárov, viazačov bremien,  žeriavnikov, vodičov  nákladných áut, vodičov motorových vozíkov atď.

Predchádzajúca stránka: Vyhodnotenie štandardov kvality pre urso  Nasledujúca stránka: Informácie REMIT