Certifikáty a osvedčenia o spôsobilosti

Untitled document

Spoločnosť podľa výpisu z OR vykonáva činnosti, ktorých výkon je podmienený špecifickým oprávnením v súlade so živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom.

Spoločnosť má k dispozícii vlastných zamestnancov, ktorí sú držiteľmi  osvedčení podľa príslušných právnych predpisov.

Predchádzajúca stránka: Základné údaje  Nasledujúca stránka: Integrovaný systém manažérstva