Aktuality

09 11 2011

Deň otvorených dverí MŽP


Untitled document

Deň otvorených dverí na ministerstve životného prostredia ,ktoré sa konalo 5.10.2011.Živé zvieratá, rôzne horniny, skelety, meteorologické prístroje, inšpiratívne environvýchovné pomôcky, environkino, zážitkové prednášky o živote svišťov a fotografická projekcia VD Gabčíkovo z vtáčej perspektívy, ktoré v roku 2012 oslavuje 20.výročie, ale aj informácie o aktivitách mimovládnych organizácií (MVO) pôsobiacich v ochrane životného prostredia... Aj toto mohli naživo vidieť návštevníci na sobotňajšom dni otvorených dverí v environrezorte. Na ministerstvo životného prostredia (MŽP) prišlo v priebehu piatich hodín skoro 1100 ľudí; predovšetkým rodiny s deťmi, ale i niektoré školy či petičiari. Návštevníci boli z celého Slovenska – prišli i z Prešova a Humenného, medzi divákmi bol aj Opavčan (ČR).

 

Spoluorganizátormi DOD boli rezortné organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia, Vodohospodárska výstavba, š.p., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnice, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Envirofond, Výskumný ústav vodnéhohospodárstva a ZOO Bojnice.

 

Vodohospodárska výstavba,š.p. pripravila na podujatie:

- fotografickú projekciu VD Gabčíkovo v súčasnosti s výkladom

- prezentáciu vizualizácie MVO –Dobrohošť aj s termínmi dokončenia

- prezentáciu výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

- premietanie filmu o výstavbe VD Gabčíkovo

V prezentačnom stánku sme informovali návštevníkov o všetkých aktivitách nášho podniku a mohli si odniesť propagačné materiály. Návštevníci sa zaujímali o všetky materiály a hlavne o exkurzie na VD Gabčíkovo.

 

 

 

Predchádzajúca stránka: Úvod  Nasledujúca stránka: O podniku